• Beste forum bezoeker,

    Om actief deel te nemen aan discussies of om je eigen onderwerp te starten, heb je een spelaccount nodig. REGISTREER HIER!

Discord

Initiatief van iDavis om gedeelten van het forum die je belangrijk vindt te behouden: https://idavis-elvenar.com/community-knowledge.html
Zijn aankondiging op het beta forum: https://beta.forum.elvenar.com/inde...rchive-community-knowledge.19032/#post-119897
Dit schrijft hij op zijn website:
The Community Knowledge is the latest feature on my website, related to the closure of the Community Forums announced on September 11th, 2023. InnoGames has decided to close the Community Forums later this year and shift the focus to the newly created server on Discord. From now on, players can use the official Elvenar server on Discord to discuss the game.

The unfortunate news is that this change will make us lose a wealth of interesting information that has been created over the years - once the Community Forums are closed and no longer accessible. That's why I'm introducing to you the Community Knowledge - an archive of all the information from the forums that is either important, interesting or considered nostalgic by you or the community!

Vertaald:
De Community Knowledge is de nieuwste functie op mijn website, die verband houdt met de aangekondigde sluiting van de Community Forums op 11 september 2023. InnoGames heeft besloten om de Community Forums later dit jaar te sluiten en de focus te verleggen naar de nieuwe server op Discord. Vanaf nu kunnen spelers de officiële Elvenar-server op Discord gebruiken om over het spel te discussiëren.

Het spijtige nieuws is dat we door deze verandering een schat aan interessante informatie kwijtraken die in de loop der jaren is verzameld - zodra de Community Forums gesloten en niet langer toegankelijk zijn. Daarom stel ik jullie de Community Knowledge voor - een archief van alle informatie van de forums die belangrijk, interessant of nostalgisch is voor jou of de community!
 
Initiatief van iDavis om gedeelten van het forum die je belangrijk vindt te behouden: https://idavis-elvenar.com/community-knowledge.html
Zijn aankondiging op het beta forum: https://beta.forum.elvenar.com/inde...rchive-community-knowledge.19032/#post-119897
Dit schrijft hij op zijn website:
The Community Knowledge is the latest feature on my website, related to the closure of the Community Forums announced on September 11th, 2023. InnoGames has decided to close the Community Forums later this year and shift the focus to the newly created server on Discord. From now on, players can use the official Elvenar server on Discord to discuss the game.

The unfortunate news is that this change will make us lose a wealth of interesting information that has been created over the years - once the Community Forums are closed and no longer accessible. That's why I'm introducing to you the Community Knowledge - an archive of all the information from the forums that is either important, interesting or considered nostalgic by you or the community!

Vertaald:
De Community Knowledge is de nieuwste functie op mijn website, die verband houdt met de aangekondigde sluiting van de Community Forums op 11 september 2023. InnoGames heeft besloten om de Community Forums later dit jaar te sluiten en de focus te verleggen naar de nieuwe server op Discord. Vanaf nu kunnen spelers de officiële Elvenar-server op Discord gebruiken om over het spel te discussiëren.

Het spijtige nieuws is dat we door deze verandering een schat aan interessante informatie kwijtraken die in de loop der jaren is verzameld - zodra de Community Forums gesloten en niet langer toegankelijk zijn. Daarom stel ik jullie de Community Knowledge voor - een archief van alle informatie van de forums die belangrijk, interessant of nostalgisch is voor jou of de community!
Super bedankt voor het delen van dit bericht ! Het is jammer dat dit nodig is, en Inno niet inziet dat het een vreemde situatie is dat je als speler informatie niet rechtstreeks van hen krijgt, maar via Discord. Ik speel Elvenar, en wil ook via Elvenar geinformeerd worden, niet door discord.
Ik heb daar geen account, en wil dat ook niet, net als veel spelers. Als Inno vind dat er te weinig animo is voor het forum, dan moet je nagaan waardoor dat komt en daar iets aan doen.
 
Helaas gaat het Community Knowledge project niet door. :(
Bericht van iDavis:

A Message from iDavis​

November 9th


Hello everyone, I hope this message finds you well. I want to take a moment to address the recent development of the Community Knowledge and share with you the latest update.

As many of you know, the initiative of creating this project was launched to preserve and celebrate the invaluable contributions from our community members over the years. A project that I undertook with great enthusiasm and a deep sense of community spirit.

Even though it was my sincere intention to contribute positively with this project, it is with a heavy heart that I must announce the discontinuation of the Community Knowledge. This decision is a result of unforeseen challenges that could potentially jeopardize the security of the website and the involved parties, rendering it unfeasible to continue.

I want to extend a special thanks to everyone who has already contributed to this project. Your immense interest has demonstrated how much you value the content of this website, and it places a significant commitment on me to continue improving this platform in all aspects going forward.

I look forward to delivering a lot of new content in the future for all of you.

Thank you.
iDavis

Vertaling:
Een bericht van iDavis

9 november

Hallo allemaal, ik hoop dat dit bericht je goed vindt. Ik wil even de tijd nemen om de recente ontwikkeling van de Community Knowledge aan te pakken en de laatste update met u te delen.

Zoals velen van jullie weten, is het initiatief om dit project te creëren gelanceerd om de onschatbare bijdragen van onze gemeenschapsleden door de jaren heen te behouden en te vieren. Een project dat ik met veel enthousiasme en een diep gevoel van gemeenschapszin heb ondernomen.

Ook al was het mijn oprechte bedoeling om een positieve bijdrage te leveren aan dit project, het is met pijn in het hart dat ik de stopzetting van de Community Knowledge moet aankondigen. Deze beslissing is het gevolg van onvoorziene uitdagingen die mogelijk de veiligheid van de website en de betrokken partijen in gevaar kunnen brengen, waardoor het onhaalbaar wordt om door te gaan.

Ik wil iedereen bedanken die al heeft bijgedragen aan dit project. Uw immense interesse heeft aangetoond hoeveel u de inhoud van deze website waardeert, en het legt mij een aanzienlijke toezegging om dit platform in de toekomst in alle aspecten te blijven verbeteren.

Ik kijk ernaar uit om in de toekomst veel nieuwe inhoud voor jullie allemaal te leveren.

Dank u.

iDavis
 
Timetraveler bericht zojuist op het betaforum dat hij verbannen is van Discord, niet alleen op het Duitse deel, maar internationaal... en niet voor een tijdje, maar voor het leven! Nog een reden om GEEN Discord te willen...
 
Dat bericht van Timetraveler zag ik inderdaad ook. Ik kan me er geen voorstelling van maken wat daar de reden van zou kunnen zijn. Teveel kritiek geuit over de beslissing van INNO om naar discord te gaan? Teveel reclame gemaakt voor het Duitse fanforum?
Maar: sowieso idiote beslissing om hem levenslang te verbannen van discord. En inderdaad: nog een reden om discord te mijden.
 
Laat alsjeblieft het forum gewoon weer actief worden. Discord vind ik nog steeds erg onoverzichtelijk. Hier stond alles lekker ingedeeld en was een duidelijk overzichtelijk iets. Dat er weinig gebruik van gemaakt werd lijkt mij eigenlijk niet, maar zal met Discord echt niet beter worden.

Alsjeblieft een stapje terug naar het gewone forum.....
 
En alle info over veranderingen die de OW gaan treffen gaat dus ook mijn neus voorbij.
Verstopt achter de muur die Discord heet.
 
Bovenaan