• Beste forum bezoeker,

  Om actief deel te nemen aan discussies of om je eigen onderwerp te starten, heb je een spelaccount nodig. REGISTREER HIER!

Spelregels

DeletedUser3

Guest
Het onderstaande zijn de regels van InnoGames voor het spel Elvenar. Deze regels zijn opgesteld door InnoGames en worden toegepast door het support team. Let op dat bij het registeren van je account voor Elvenar je deze regels hebt geaccepteerd.

Opmerkingen:

In dit document gebruiken we 'spel werelden' om te verwijzen naar bepaalde servers in een taal. Bijvoorbeeld: Beta1 in een wereld op de beta server.

Sommige regels kunnen verwijzen naar componenten die nog niet geimplementeerd zijn op dit moment in het spel.

Spelregels

§1 Communicatie

§2 Taal


§2 Delen van accounts

§4 Accounthandel

§5 Bots, scripts of macros

§6 Bugs

§7 Pushregels

§8 Fair-play

§9 Melden van mogelijke overtredingen

§10 Wijzigingen

§11 Overig
§1 Communicatie

Het gebruik van illegale, beledigende, bedreigende, aanstootgevende, seksueel getinte, politiek verkeerde, religieus fanatieke, racistische, discriminatoire of enigszins ongepaste inhoud (taal & afbeeldingen) is verboden. Ook het plaatsen van links naar websites met dergelijke inhoud is verboden. De doorslaggevende beslissing over wat ongepast is, ligt uitsluitend bij het Elvenar team.

We accepteren geen profielen, namen van spelers, namen van steden of andere publicaties die ongepast worden bevonden door het Elvenar team.

Het is verboden om reclame te maken, referral-id's te verspreiden of stemmen te werven voor niet Elvenar gerelateerde zaken. Ook het plaatsen van links naar websites met dergelijke inhoud is verboden.

Het lokken van spelers naar een valse website ('phishing') of het chanteren van spelers is verboden.

Het overstelpen van spelers met berichten ('spammen') is niet toegestaan.

Gelieve geen gebruikersnamen aan te maken die bestaan uit e-mailadressen of echte namen.

Voorbeelden:

 • Het is toegestaan om een andere speler beginner, newbie of noob te noemen.
 • Kritiek op de speelstijl van andere spelers is toegelaten zolang je een net taalgebruik hanteert.
 • Het is niet toegestaan om een lid van het Elvenar team te imiteren.
 • Het is verboden om (links naar) pornografische inhoud te plaatsen.
 • Het gebruik van vloeken of ongepast taalgebruik tegen spelers of het Elvenar team is niet toegelaten.


§2 Taal


Elvenar.nl is een Nederlandstalige website. De algemene voertaal in het spel en supportaanvragen is dan ook gelimiteerd tot het beschaafd Nederlands. Beperk het gebruik van andere talen tot algemeen gekende citaten.

This is the Dutch version of the game Elvenar. Therefore Dutch is the only language allowed for communication. If you are unable to communicate in Dutch, you should play the international version: http://en.elvenar.com
§3 Delen van accounts

Een speler mag zijn logingegevens niet doorgeven aan anderen. Het doorgeven van je wachtwoord is strict verboden.

Als een speler mag je alleen met je eigen account spelen. Het is dus niet toegestaan om in te loggen op het account van anderen.

Let op dat je een veilig wachtwoord kiest en dat het je eigen verantwoordelijkheid is om deze geheim te houden. Breng ons direct op de hoogte wanneer je vermoed dat iemand anders in jou account heeft ingelogd.

Als iemand zijn/haar password aan je geeft, meld dit dan direct bij het support team.
§4 Verhandelen van accounts

Het is niet toegestaan spelaccounts te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Het is niet toegestaan een (deel van een) spelaccount te verkopen of kopen in ruil voor diamanten of andere betalingsmiddelen.

Het is verboden spelaccounts te ruilen of weg te schenken, ook al gebeurt dit zonder winstoogmerk.

Handel zoals het spel dit toelaat (bv. goederen ruilen) mag nooit overheen verschillende werelden gebeuren.

Voorbeelden:


  • Het is niet toegestaan om een spelaccount te verkopen via veilingsites (bv. eBay).
  • Het is niet toegelaten om goederen op de ene wereld te ruilen voor goederen in een andere wereld.§5 Bots, scripts of macros


Het gebruik van bots, scripts, browseraanpassingen of andere programma's die iets veranderen aan Elvenar of automatisch handelingen uitvoeren zonder tussenkomst van de speler is ten strengste verboden.§6 Fouten, bugs en problemen

Iedere speler is verplicht om kritieke fouten, bugs en problemen meteen te rapporteren bij het Elvenar team. Ook wanneer je merkt dat een andere speler misbruik maakt van gaten in het systeem, ben je verplicht dit te melden.

Een speler mag nooit voordelen halen uit fouten, bugs en problemen. Gebeurt dit wel, dan overtreedt de speler de spelregels.

Grammaticale en spellingsfouten behoren niet tot de kritieke fouten. Het Elvenar team moedigt niettemin wel iedereen aan om deze te melden zodat we tezamen kunnen streven naar een foutloos spel.§7 Pushregels

Het beheren van een "pushaccount" is verboden. Een pushaccount is een account om goederen/geld/punten te verzamelen en deze over te doen naar een ander waardoor de balans in het spel verstoord wordt. Pushen van goederen is ook niet toegestaan als het tweede account niet van dezelfde eigenaar is.

Het is niet toegstaan om goederen (in welke vorm dan ook) te verhandelen over meerdere werelden.lds.

Let op dat het niet is toegestaan om de uitnodigingsfunctie te gebruiken om jezelf, of mensen waarmee je een internetverbinding deelt, uit te nodigen.§8 Fair-play

We verwachten dat iedere speler op een respectvolle manier omgaat met andere spelers en het supportteam. Dit betekent het volgen van de regels en het creeeren van een leuke en eerlijke omgeving voor spelers.

De regels kunnen toegepast worden op verschildende manieren om zo de fair-play in het spel te onderhouden.
De uitspraak van het supportteam is definitief en niet onderhevig aan discussie met betrekking op enige vorm van overtreden van de regels. We hebben het recht om iedereen uit te sluiten van het spel. Elke speler heeft het recht om via het supportsysteem hierover in beroep te gaan, mits je niet al eerder uitgesloten bent van het gebruik van het supportsysteem.
§9 Melden van mogelijke overtredingen

Als je denkt dat iemand de regels overtreed, dan dien je hierover contact op te nemen met het supportteam.
Het is niet toegestaan om voordeel te hebben van het feit dat iemand de regels overtreed. Als je denkt voordeel te hebben gehad van het feit dat iemand anders de regels heeft overtreden, dan dien je dit te melden bij het supportteam.

Het is verboden om andere spelers aan te zetten tot het begaan van overtredingen van de regels. Als iemand dit bij je probeert, meldt het dan direct bij het supporteam.
§10 Wijzigingen

InnoGames heeft het recht om de regels ten alle tijde aan te mogen passen. Alle wijzigingen in regels zullen worden gecommuniceerd via de daarvoor bestemde kanalen.
§11 Overig

In situaties die niet duidelijk beschreven staan in de regels, kan het support team toch straffen opleggen of accounts uitsluiten.

Ongepast gedrag richting het support team en/of het misbruik maken van het supportsysteem kan ook leiden tot het uitsluiten van een account tot het spel of het supportsysteem.

Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de correctheid van het emailadres dat is gekoppeld aan hun account.

Items die je in het spel bezit kunnen als vorm van straf worden verwijderd.

Speleraccounts kunnen verwijderd worden van een wereld na 30 dagen van inactief zijn. Let hierbij op dat eventuele diamanten gekoppeld zijn aan je master account. Deze zullen niet verwijderd worden.

Als een account uitgesloten is van het spel door overtredingen van de regels dan zal er geen terugbetaling plaats vinden van reeds gekochte premium (diamanten). Deze zijn ook niet over te zetten naar een ander account.
 
Bovenaan