• Beste forum bezoeker,

  Om actief deel te nemen aan discussies of om je eigen onderwerp te starten, heb je een spelaccount nodig. REGISTREER HIER!

Spelregels

Het onderstaande zijn de InnoGames regels voor het spel Elvenar. Deze regels zijn opgesteld door InnoGames en worden toegepast door het support team. Let op dat je bij het registeren van je account voor Elvenar, je deze regels hebt geaccepteerd.

Opmerkingen:

 • In dit document gebruiken we 'Spel Werelden' om te verwijzen naar bepaalde servers in een taal. Bijvoorbeeld: Beta1 in een wereld op de Beta server.
 • Sommige regels kunnen verwijzen naar componenten die nog niet geïmplementeerd zijn op dit moment van het spel.

§1 Communicatie

De volgende regel is van toepassing op alle content (berichten, profielen, privéberichten) die geschreven zijn in Elvenar en is van toepassing op elk onderdeel van het spel waar spelers hun eigen tekst of afbeeldingen kunnen plaatsen, inclusief de supportdienst.

 • Het beledigen van andere spelers en het gebruik van de taal in een beledigende of aanstootgevende context is verboden.
 • We accepteren geen profielen, spelersnamen, broederschapsnamen of andere publicaties waarvan het support team vindt dat ze illegaal, beledigend, bedreigend, aanstootgevend, seksueel, politiek extreem, religieus fanatiek, racistisch, die het gebruik van illegale drugs promoten of het gebruik van deze stoffen bevorderen of op een andere manier ongepast zijn.
 • Advertenties of links naar andere web-gerelateerde spellen, referral systemen of andere manieren om geld te verdienen zijn verboden.
 • Het overstelpen van spelers met berichten ('spammen') is niet toegestaan.
 • Het is verboden om elke vorm van communicatie tussen jou en het support team te delen. Deze communicatie wordt als vertrouwelijk gezien

§2 Taal

 • Deze Elvenar versie is de Nederlandstalige versie. Een andere voertaal dan Nederland is in het spel, op het forum en bij de supportdienst niet toegestaan.
 • Het is toegestaan om op broederschapsfora, privéberichten en spelersprofielen een korte tekst in een andere taal te plaatsen, op voorwaarde dat de vertaling in het Nederlands voorafgaand of direct na de tekst wordt geplaatst.
 • Supportaanvragen moeten in begrijpelijk (ABN) Nederlands worden aangemaakt, om de hulp van ons support team te ontvangen.
 • Het is toegestaan om andere talen te gebruiken op het gebied van beschaafde namen en korte, bekende uitspraken.

§3 Delen van accounts

 • Een speler mag zijn logingegevens niet doorgeven aan anderen. Het doorgeven van je wachtwoord is strict verboden.
 • Als een speler mag je alleen met je eigen account spelen. Het is dus niet toegestaan om in te loggen op het account van anderen.
 • Let op dat je een veilig wachtwoord kiest en dat het je eigen verantwoordelijkheid is om deze geheim te houden. Breng ons direct op de hoogte wanneer je vermoed dat iemand anders in jou account heeft ingelogd.
 • Geef het direct aan bij het support team als iemand zijn/haar wachtwoord aan je geeft.

§4 Verhandelen van accounts

 • Het is niet toegestaan spelaccounts te gebruiken voor commerciële doeleinden.
 • Het is niet toegestaan een (deel van een) spelaccount te verkopen of kopen in ruil voor diamanten, echt geld of andere voordelen.
 • Het is verboden spelaccounts te ruilen of weg te schenken, ook al gebeurt dit zonder winstoogmerk.
 • Handel zoals het spel dit toelaat (bv. goederen ruilen) mag nooit overheen verschillende werelden gebeuren.

§5 Bots, scripts of macros

 • Het gebruik van bots, scripts, browseraanpassingen of andere programma's die iets veranderen aan Elvenar of automatisch handelingen uitvoeren zonder tussenkomst van de speler is ten strengste verboden.

§6 Fouten, bugs en problemen

 • Iedere speler is verplicht om kritieke fouten, bugs en problemen meteen te rapporteren bij het Elvenar team. Ook wanneer je merkt dat een andere speler misbruik maakt van gaten in het systeem, ben je verplicht dit te melden.
 • Een speler mag nooit voordelen halen uit fouten, bugs en problemen. Gebeurt dit wel, dan overtreedt de speler de spelregels.
 • Grammaticale en spellingsfouten behoren niet tot de kritieke fouten. Het Elvenar team moedigt niettemin wel iedereen aan om deze te melden zodat we tezamen kunnen streven naar een foutloos spel.

§7 Pushregels

 • Het beheren van een "pushaccount" is verboden. Een pushaccount is een account om goederen/geld/punten te verzamelen en deze over te doen naar een ander waardoor de balans in het spel verstoord wordt. Pushen van goederen is ook niet toegestaan als het tweede account niet van dezelfde eigenaar is.
 • Het is niet toegstaan om goederen (in welke vorm dan ook) te verhandelen over meerdere werelden.
 • Let op dat het niet is toegestaan om de uitnodigingsfunctie te gebruiken om jezelf, of mensen waarmee je een internetverbinding deelt, uit te nodigen.

§8 Fair-play

 • We verwachten dat iedere speler op een respectvolle manier omgaat met andere spelers en het supportteam. Dit betekent het volgen van de regels en het creeeren van een leuke en eerlijke omgeving voor spelers.
 • De regels kunnen toegepast worden op verschildende manieren om zo de fair-play in het spel te onderhouden. De uitspraak van het supportteam is definitief en niet onderhevig aan discussie met betrekking op enige vorm van overtreden van de regels. We hebben het recht om iedereen uit te sluiten van het spel. Elke speler heeft het recht om via het supportsysteem hierover in beroep te gaan, mits je niet al eerder uitgesloten bent van het gebruik van het supportsysteem.

§9 Melden van mogelijke overtredingen

 • Als je het vermoeden hebt dat iemand de regels overtreedt, dan dien je hierover contact op te nemen met het supportteam.
 • Het is niet toegestaan om voordeel te hebben van het feit dat iemand de regels overtreedt. Als je denkt voordeel te hebben gehad van het feit dat iemand anders de regels heeft overtreden, dan dien je dit te melden bij het supportteam.
 • Het is verboden om andere spelers aan te zetten tot het begaan van overtredingen van de regels. Als iemand dit bij je probeert, meldt het dan direct bij het supporteam.

§10 Wijzigingen

 • InnoGames heeft het recht om de regels ten alle tijde aan te mogen passen. Alle wijzigingen in regels zullen worden gecommuniceerd via de daarvoor bestemde kanalen.

§11 Overig

 • In situaties die niet duidelijk beschreven staan in de regels, kan het support team toch straffen opleggen of accounts uitsluiten.
 • Ongepast gedrag richting het support team en/of het misbruik maken van het supportsysteem kan ook leiden tot het uitsluiten van een account tot het spel of het supportsysteem.
 • Spelers zijn zelf verantwoordelijk voor de correctheid van het emailadres dat is gekoppeld aan hun account.
 • Items die je in het spel bezit kunnen als vorm van straf worden verwijderd.
 • Speleraccounts kunnen verwijderd worden van een wereld na 30 dagen van inactief zijn. Let hierbij op dat eventuele diamanten gekoppeld zijn aan je master account. Deze zullen niet verwijderd worden.
 • Als een account uitgesloten is van het spel door overtredingen van de regels dan zal er geen terugbetaling plaats vinden van reeds gekochte premium (diamanten). Deze zijn ook niet over te zetten naar een ander account.

 • Gepubliceerd
  26. okt 2018
 • Paginaweergaven
  5.731
Bovenaan